حراج!

علوم بلاغی و زیبایی‌شناختی قرآن۱

۷۷۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: حسن خرقانی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
شابک : 9786002982865
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
آخرین نوبت چاپ : ۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۴۹
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۶۰٬۰۰۰ ریال

دانش بلاغت از علوم ارجمندی است که در فهم و تحلیل آیات از کارآمدترین ابزارهای تفسیر به‌شمار می‌آید. کتاب «علوم بلاغی و زیبایی‌شناختیِ قرآن ۱» با ترکیب بلاغت سنتی و جدید و به شیوه‌ای کاربردی- تطبیقی علوم بلاغت را شناسانده و اثری است که افزون بر بلاغت، علوم قرآنی را نیز پوشش می‌دهد. در علم بیان (که از چگونگیِ بازگفتن یک مطلب به شیوه‌های گوناگون سخن می‌گوید) محورهای تشبیه، مجاز، استعاره و کنایه با کاربردهای قرآنی تحلیل و دو بحث تصویر هنری و استعاره‌های مفهومی نیز شناسانده شده است. در دانش معانی (که به شناسایی چگونگی احوال کلام با توجه به احوال مخاطبان و موقعیت‌های گوناگون سخن می‌پردازد) انواع خبر و انشاء با اغراض بلاغی، هرکدام ضمن نمونه‌هایی قرآنی ارائه شده و به احوال مسندٌالیه، مسند و دیگر عناصر جمله از نظرِ ذکر و حذف، تعریف و تنکیر، اطلاق و تقیید و تقدیم و تأخیر پرداخته شده است. مواردی که هنجارگریزی صورت گرفته و کلام از مقتضای ظاهر حال خارج گشته است، اسرار بلاغی آن نیز واکاوی شده است. حصر و اختصاص، فصل و وصل، و ایجاز، اطناب و مساوات، از دیگر مباحثی است که شیوه‌ها و کاربردهای آنها در قرآن دنبال شده است.