حراج!

معادشناسی با تأکید بر اندیشه‌های قرآنی علامه طباطبایی

۴۹۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: مسعود تاج آبادی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
تعداد صفحات : ۴۷۱

کاوش جامع و ژرف در آیات معاد، تبیین مبانی معادشناختی قرآن، جداسازی آِیات محکم از آیات متشابه، تفسیر آیات متشابه با تکیه بر آیات محکم، تتبع دقیق و جامع در روایات معاد، تبیین عقلی آیات با مدد گرفتن از اندیشه‌های قطعی فلسفی و پاسخگویی به شبهات عقلی ناظر به آیات معاد، از ویژگی‌های ممتازی است که رهیافت‌های معادشناختی علامه طباطبایی، مفسر والامقام، را کم نظیر کرده است. پژوهش پیش رو در پی تحلیل آیات معاد، با تکیه بر اندیشه های علامه طباطبایی و مقایسه آن با آرای دیگر مفسران شیعه و سنی است. بخش یکم تا چهارم این پژوهش به کاوش در مبانی نظری معاد، مرگ و برزخ، زمینه‌ها و گستره معاد، مراحل معاد انسان و رابطه تکوینی اعمال و مجازات اخروی پرداخته، و بخش پنجم از چگونگی معاد پیامبران و ائمه (علیهم السلام) و نقش آنان در پدیده‌ها و مراحل معاد انسان‌ها سخن گفته است.