کاوشی در گونه‌های ادبی

۵۰۰,۰۰۰ریال

  • مؤلف:میشل ناروائز
  • ناشر: دانشگاه لرستان
  • مترجم:غلام‌حسین حسینی
  • ویراستار:مریم میرزایی‌مقدم
  • زبان: فارسی
  • سال چاپ: 1398
  • نوبت چاپ: 1
  • تیراژ: 500 نسخه
  • تعداد صفحات: 220
  • شابک: 9786006217987

گونه ادبی واژه ای مرکب است که برای مشخص کردن مرز میان انواع نوشتار ادبی منظوم یا منثور و امکان جداسازی آنها از یکدیگر به کار میرود. هرگونه ادبی در پی دستیابی به هدفی است و بر آن است که پیامی را به گوش مخاطب احتمالی خود برساند. این پیام با توجه به گونه مدنظر، ممکن است آگاهی بخش، متقاعد کننده، هشدار دهنده، آموزنده، تحریک کننده، تحقیرکننده، عیب جو، خواننده، گریاننده، تمجید کننده، سرگرم کننده، برانگیز کننده عواطف و احساسات عاشقانه و…باشد.گونه ای مانند رمان، بیشتر در پی سرگرم کردن آمیخته با آموزش است. شعر در پی  بیان عواطف و احساسات شخصی شاعر و انتقال حالت روحی، عاطفی و احساسی وی به خوانشگر شعرش است. تئاتر در پی انتقال غیر مستقیم پیام نویسنده نوشتار نمایشی به واسطه حضور نمایشگران  روی صحنه است که گاه تماشاجی صحنه با آنها همزادپنداری کرده و به تقویت خوبی ها و برطرف نمودن عیوب اخلاقی خود همت می گمارد. رساله یا جستار نیز در پی ارائه یک نظریه علمی، ادبی، سیاسی، مذهبی، هنری و یا فلسفی است. در جستار صداقت نویسنده در بیان نظراتش ضامن پذیرش هر آنجه وی می نگارد، از سوی خوانشگر و مخاطب متن رساله است.