درس نامه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر

۲,۲۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: محمد نقیب زاده
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تعداد صفحات : ۲۷۸

علم بلاغت با در اختیار قرار دادن مبادی فهم، قرآن‌پژوه را برای وصول به فهمی درست از ساختار فصیح و بلیغ قرآن، یاری می‌رساند و بر سایر علوم پیش‌نیاز تفسیر، تقدم رتبی دارد. در این درس‌نامه با توجه به سه قلمرو علوم بلاغی (معانی، بیان و بدیع) نقش‌آفرینی این سه حوزه در تفسیر بیان و بررسی شده است. در این زمینه، با عنایت به مراحل سه‌گانه فهم واژگان و ترکیب‌شناسی آیات و آسیب‌شناسی فهم بلاغی، با هدف ارائه کاربرد علوم بلاغی در تفسیر، ذیل هر بحث، نمونه‌های متعدد تفسیری و بلاغی از قرآن آمده است.