مکتب در امتداد هدایت در نقد کتاب مکتب در فرایند تکامل

۲,۰۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مکتب در امتداد هدایت که شاید کامل ترین کتابی است که تاکنون در نقد کتاب مکتب در فرایند تکامل انجام شده_آمده تا ثابت کند مکتب تشیع مکتبی است لایتغیر؛ چون کتاب و سنت و عقل لایتغیر هستند؛ این مکتب اعتقادات و اقوال اشخاص نیست و پیروان این مکتب غلات و مفوضه نیستند.
کتاب مکتب در فرایند تکامل که توسط آقای مدرسی طباطبایی نوشته شده؛ مکتب تشیع را بر اساس افکار روشنفکرانه بررسی کرده و بسیاری از اعتقادات شیعه را زیر سوال برده است.
این کتاب به پیشنهاد آیت الله میلانی جوابیه و نقدی در این باب است که با همکاری بنیاد فرهنگی امامت به چاپ رسیده است.