معیارپذیری تفسیر قرآن

۵۸۵,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: دکتر علی فتحی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۶
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۶
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۵۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

یکی از مسائل بنیادین علوم انسانی در تفسیر متون، معیارپذیری آن است بر این اساس، دیدگاه رایج در سنت تفسیری، بر اساس اعتبار تفسیر و معیارپذیری آن بوده است؛ اما با ظهور رویکرد ذهنی‌گرایی در غرب و نوع تحلیل آنها از حقیقت، زبان، روش، معنا و فهم، معیارپذیری تفسیر با چالش‌هایی جدی مواجه شد؛ حال آن‌که بر پایه اصول عقلایی، حقیقت به معنای ویژگی قضیه، زبان به‌عنوان ابزارِ ابراز معنا، و روش به عنوان راه وصول به آن، شالوده تفسیر متون را شکل می‌دهند. رویکـردهای ذهنی‌گرا در فهم متون دینی با هدف پدیدآورنده آن ناسازگار است و پیامدهای نادرستی را در پی دارد. این اثر، ضمن تبیین و تحلیل اصول مشترک حاکم بر تفسیر متون از جمله اعتبار تفسیر، تعیّن معنای متن و وابستگی معنای آن به مؤلف، به بررسی و نقد مبانی، مستندات و پیامدهای رویکرد ذهنی‌گرا در تفسیر متون دینی به ویژه تفسیر قرآن کریم پرداخته است