این کتاب، مبتنی بر ضرورت رویکرد روشمند تاریخی به متون دینی و به منظور ایجاد شفافیت در استدلال های تاریخی حوزه مطالعات حدیثی، به تاسیس و تبیین اصول چهارده گانه می پردازد و مشتاقانه و مسئولانه، در فضای نظریه پردازی این حوزه گام می نهد.
این کتاب در سه فصل کلی تشکیل شده است، فصل اول با عنوان «حدیث؛ انتقال ساختارمند»، رویکردی متفاوت به مقوله حدیث ارائه می کند؛ فصل دوم با عنوان «حدیث و اصول تاریخی استدلال»، اصولی را برای استدلال تاریخی در حوزه مطالعات حدیثی تبیین می کند و بالاخره فصل سوم نیز با عنوان «حدیث و تحلیل انعکاسی»، فضایی جدید در بستر استدلال های تاریخی حوزه حدیث می گشاید و ایده هایی چون نظریه «مسئلگی» و «تواتر انعکاسی» را مطرح می کند.

کتاب حاضر در عین این که به سه فصل مجزا تقسیم شده، در مجموع، چهارده اصل حوزه الهیات تاریخی را در حوزه حدیث اسلامی، تأسیس و تبیین کرده است که پنج اصل در فصل اول، هفت اصل در فصل دوم و بالاخره دو اصل پایانی نیز در فصل سوم، تقریر شده اند.

توضیحات تکمیلی

وزن 900 kg
نویسنده

محمدحسن احمدی

انتشارات

دانشگاه قم

شابک

978-6008436300

تعدادصفحات

460

قطع

وزیری (سلفون)