حراج!

مرآت الغیب: در اخبار غیبی در باب علوم جدید و وقوع برخی از علائم ظهور

۱,۶۰۰,۰۰۰ریال

  • زبان کتاب: فارسی
  • سال نشر: 1398
  • چاپ جاری: 1
  • تاریخ اولین چاپ: 1398
  • نوع جلد: جلد سخت
  • قطع: وزیری
  • تعداد صفحات: 202
  • ناشر: مورخ
  • نویسنده: سید محمدعلی مبارکه ای
  • تحقیق و تنظیم کتاب: رسول جعفریان

آیت الله سیدمحمد علی مبارکه ای(م ۱۳۲۵ش) از نویسندگان و پژوشگران صدساله اخیر است که در نوشته های بر جای مانده دینی و تاریخی خود، سعی می کند با رویکردی انتقادی و روشن فکری با مسائل دنیای جدید رو به رو شود.
وی در کتاب مرآت الغیب، ضمن صد باب، بخشی را به اخبار طبی و تطبیق محتوای آنها با بهداشت نوین اختصاص داده و در بخشی دیگر اخبار مربوط به علائم ظهور را منطبق بر برخی از تحولات عصر حاضر تفسیر و تعبیر می کند. هدف او گشودن راه تازه ای برای اثبات درستی دین اسلام، در قالب پیشگویی های علمی است.
برداشت های وی نمونه ای از رویکردهای جاری در دوره پهلوی اول است که ضرورت تغییر و فاصله گرفتن از سنتها را درک کرده و سعی می کند با نشان دادن راه های تازه، ایمان مردم را حفظ کند ،وی همزمان که نسبت به بی دینی ها و فسادهای رایج موضع گرفته، آشکارا گرفتار حیرت میان عصر قدیم و جدید است