حراج!

فقه و حقوق قراردادها: ادله عام روایی

۱,۷۵۰,۰۰۰ریال

  • زبان کتاب: فارسی
  • شابک:9-354-108-600-978
  • سال نشر: 1395
  • چاپ جاری: 5
  • تاریخ اولین چاپ: 1395
  • نوع جلد :جلد نرم
  • قطع:رقعی
  • تعداد صفحات: 496
  • ناشر : سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
  • نویسنده: ابوالقاسم علیدوست

این کتاب ادله عام روایی قراردادها را وجهه نظر خود قرار داده است و ادلـه عام قرآنی، در کتاب دیگری مطمـح نظر قـرار گرفـته اســت.
در ادلــه روایـی قراردادهــا روایــات مهـمـی کــه مـحـوریــت در آنهــا معـامـلـات و عـقـود بـوده و یـا بـر سـاختـار قـراردادهـا تأثیر زیاد داشته به صورت اجتهادی مورد بحـث قـرار داده شـده اسـت.
هـر روایـت بـا بـررسـی سـند، دلـالـت و جـهـت، مــورد بررسـی قرار گرفـته و مباحث فقهی متناسب با ادبیات فقهی امامیه به طور دقیق مورد کاوش قرار داده شده است.