حراج!

عاشقانه های کلاسیک؛ غرور و تعصب

۳,۳۷۵,۰۰۰ریال

پنج دختر خانواده‌ی بنت که روحياتی متفاوت دارند با مادری بزرگ می‌شوند که در زندگی هدفی جز شوهر دادن دخترهايش ندارد. ورود همسايه‌ای جديد و ثروتمند به منطقه، خانواده‌ی بنت را به تکاپو می‌اندازد. آشنايی اليزابت،‌ يکی از دخترها با اصيل‌زاده‌ای خوش‌قيافه به نام دارسی و کشمکش‌های ميان اين دو محور اصلی داستان است.