حراج!

درآمدی بر اعتبار‌سنجی روایات تفسیری

۴۶۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: محمود حاجی‌احمدی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۹
شابک : 9786002982872
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۶۴
مرحله تولید : چاپ شده

این کتاب در آمدی بر ارائه یک طرح کلی در اعتبار سنجی روایات تفسیری است . فصل اول با عنوان کلیات به بررسی مبادی تصوری این موضوع و طرح گونه های مختلف روایات تفسیری  می پردازد .  در فصل دوم ویژگی خاص روایات تفسیری مورد توجه قرار می گیرد وبا تقسیم روایت به دو بخش سند ومتن به تبیین معیارها و شرایط اعتبار در این دو بخش می پردازد . فصل سوم با باور تفاوت میزان کارایی معیارها و شرایط سنجش در گونه های مختلف روایات تفسیری آنها را به شش گونه تقسیم وبا ذکر نمونه هایی به بررسی این باور می پردازد . فصل چهارم با طرح  تاثیر قراین در اعتبار سنجی روایات تفسیری ، به معرفی تعدادی از قراین موثر می پردازد ودر پایان با ذکر نمونه هایی این اندیشه به بوته آزمون می رود .