حراج!

جریان شناسی تفسیر علمی

۸۴۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: شادی نفیسی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۷
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۱۸
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۹۰٬۰۰۰ ریال

تفسیر علمی یکی از مهمترین جریان‌های تفسیری است که در دوره معاصر به رغم مخالفت‌های جدی بارشدی فزاینده به بالندگی و شکوفایی رسیده است . اثر حاضر در پنج بخش به بررسی این جریان پرداخته است . در بررسی پیشینه آن ، نشان داده که شماری از مدافعان ادعایی به طور کلی به این گفتمان وارد نشده‌اند. در توصیف شرایط حاضر به معرفی مهمترین آثار تاثیر گذار در این زمینه پرداخته است و با تاکید بر برخی حوزه‌های کمتر کاویده ، کوشیده است تا مبانی این جریان تفسیری را از منظر طیفهای مختلف مفسرانِ آن شناسایی ، تحلیل و نقادی کند؛ قواعد تفسیری بایسته در این عرصه را از دیدگاه تفسیرپژوهان با ذکر نمونه بازنماید و در نهایت با تاکید بر پیامدهای مثبت این جریان تفسیری، کارکرد این روش تفسیری را در تبیین آیات قرآنی در قالب گونه‌‌های تفسیر علمی معرفی کند در عین حالی که از پیامدهای منفی آن بویژه در عرصه های فرامعرفتی غافل نبوده است .