تعلیقاتی بر ارزش معرفت شناختی تجربه دینی

۴۹۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه و کلام
پدیدآورنده: دکتر علی شیروانی, دکتر حسینعلی شیدان شید
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه و کلام
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۱
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۱
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۷۱
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۰٬۰۰۰ ریال

برای رشد و توسعه اندیشه اسلامی، ازجمله باید با دستاوردهای پژوهشی غربیـــان در حوزه دین مواجهــه ای نقّـــادانه داشت و بر اساس مبــانی اسلامی ـ عقلانی، حقّ را از باطل تمییز داد، شبهه ها را پاسخ گفت، مسائل را حــل کرد، نکات تازه درست را پذیرفت، و دعــاوی نادرست را ردّ کـــرد. مقصود از نگارش کتاب حاضر برداشتن گامی در همین مسیر است. در این تعلیقات، آرای دیویس، نویسنده کتاب ارزش معرفت شناختی تجربه دینی ، نقد و بررسی و یا تکمیل و تبیین گردیده، و در موارد لازم، دیدگاه های اسلامی در خصوص مســائلِ یادشده در متن بیـــان شده تا بستری برای مطالعه تطبیقی دو دیدگاه فراهم آید. در مجموع، تلاش بر آن بوده است که با کمک این تعلیقات، فضـــای بحث رنگ و بوی بومی به خود بگیرد و متناسب با فرهنگ و اندیشه‌ اسلامی گردد و بهره خوانندگان فارسی‌زبان از کتاب افزوده شود.