بررسی مکاتب و روش های تفسیری (جلد اول)

۱,۰۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر بابایی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۳۴۰٬۰۰۰ ریال

یکی ازدانش‌های مؤثردر تفسیر صحیح آیات قرآن کریم آشنایی با امتیازها و کاستی‌های مکاتب، روش‌ها و کتاب‌های تفسیری است و از این‌رو، در رشته‌های تفسیر و علوم قرآن درسی با عنوان «مکاتب و رو‌ش‌های تفسیری» یا مشابه آن ارائه می‌شود. این اثر به عنوان متن درسی برای آن درس تهیه شده و مطالب ذیل را دربردارد: ۱. مباحث مقدماتی شامل: مفهوم‌شناسیِ مکاتب تفسیری، روش‌های تفسیری و … ؛ نیز دسته‌بندی مفسران و دسته‌بندی تفاسیر و مکاتب تفسیری؛ ۲. مکتب و روش تفسیری در روایات نقل شده از معصومان(ع)؛ ۳. بررسی مکتب و روش‌ تفسیری صحابه و تابعین؛ ۴. معرفی و بررسی مکتب و روش تفسیری روایی محض و شماری از تفاسیر روایی محض؛ ۵. معرفی و بررسی مکتب‌و روش تفسیری باطنی‌محض و شماری از تفاسیر باطنی محض؛ جلد دوم این کتاب نیز عهده‌دار معرفی و بررسی دیگر مکاتب و روش‌های تفسیری است.