بررسی تطبیقی آموزه شفاعت، توسل و استغاثه از دیدگاه مفسران فریقین

۴۱۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: فتح الله نجارزادگان
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
تاریخ انتشار : دی ۱۴۰۰
شابک : 9786002983725
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۲۳۷

این کتاب ششمین اثر از سلسله پژوهش‌های تفسیر تطبیقی مشتمل بر چهار فصل است، فصل اول به کلیات و فصل دوم به بررسی و ارزیابی نقاط اشتراک فریقین در مقوله‌های شفاعت، توسل و استغاثه در دنیا و آخرت اختصاص دارد. فصل سوم در مقام بررسی و ارزیابی نقاط افتراق فریقین در مقوله‌های یاد شده است؛ اختلاف با معتزلیان در قلمرو شفاعت روز جزا و اختلاف با سلفیان در شباهت امت با مشرکان در شفاعت‌طلبی و توسل‌جویی و استغاثه به افراد غایب و نیز بر سر قبور انبیا و اولیاست. فصل چهارم ادعای سلفیان را در شباهت مسلمین با مشرکین در چهار گروه شباهت در باور به توحید ربوبی، شباهت در شرک الوهی، شباهت قبور با بت‌ها و شباهت در تقرب‌جویی به خدا دسته‌بندی کرده و مورد ارزیابی قرار داده است.
امتیاز این اثر افزون بر تعیین نقاط اشتراک و موضع نزاع در نقاط افتراق و نیز تأکید بر درک ذهنیت مشرکان از مقوله‌های فوق عمدتاً به دلیل رویکرد تطبیقی به این موضوع و نیز ارزیابی دیدگاه‌ها با معیار قرآن با نگاهی نظام‌مند است