هرمنوتیک: معنا و زبان

۱,۱۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: محمد حسین مختاری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : قرآن پژوهی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۷
تعداد صفحات : ۳۷۵

هرمنوتیک در زبان اهل ادب و تاریخ و فلسفه، علم تفسیر متون و کلمات قدسی و آسمانی و خصوصا تفسیر عهد قدیم است و اغلب با متن، پیام و نشانه سرو کار دارد و به همین دلیل با حوزه‌های گوناگونی نظیر الهیات، فلسفه، هنر، نقد ادبی و زیبایی‌شناسی ارتباط دارد. امروزه هرمنوتیک تنها به عرصه متون و عبارات محدود نمی‌شود، بلکه با توجه به گسترش دامنه هرمنوتیک، تلاشی است برای فهمیدن یک اثر هنری، حالت روانی، یک پدیده و رفتار اجتماعی و نظایر آن. نویسنده کوشیده است برای فهم معنا بر زبان متمرکز شود و آن را به تفصیل بررسی کرده است. لذا مطالعه این اثر پژوهشی علاوه بر دانشجویان و طلاب به پژوهشگران مباحث هرمنوتیک و منتقدان ادبی نیز توصیه می‌شود.