گامی به سوی علم دینی ۱

۵۸۵,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: دکتر حسین بستان (نجفى)
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۲
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۲
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : پنجمین دوره جشنواره فارابی ، ۹۰ ، سوم ؛
قیمت : ۴۵٬۰۰۰ ریال

تحقق اندیشه علم اجتماعی اسلامی بر پایه دو رکن اصلی استوار است: تنقیح مبانی فلسفی این علم، و شرح و بسط روش تحقیق آن به‌طور عملیاتی. کتاب حاضر با این پیش‌فرض که مباحث علم دینی در سه دهه اخیر عمدتاً به رکن اول پرداخته و به دلیل کم‌توجهی به رکن دوم، زمینه شکوفایی اندیشه مزبور را فراهم نکرده‌اند، بیشتر به بررسی رکن دوم می‌پردازد. بدین منظور، سه محور برای مباحث کتاب در نظر گرفته شده است: ۱) تنظیم مباحث پارادایمی علم اجتماعی اسلامی به عنوان چارچوبی فلسفی برای مباحث مربوط به روش این علم؛ ۲) ارائه تصویری روشن از اقسام گوناگون گزاره‌های متون دینی با توجه به جایگاهی که هر یک در فرایند فعالیت علمی دارد؛ ۳) توضیح عملیاتی و مرحله به مرحله روش به‌کارگیری گزاره‌های متون دینی در بخش‌های مختلف فعالیت علمی، شامل تدوین چارچوب فراتجربی تحقیق، تعریف و پردازش مفاهیم، فرضیه‌سازی، نظریه‌سازی تبیینی، تفسیری و هنجاری و مباحث مربوط به سیاست‌گذاری.