مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره

۱,۴۵۰,۰۰۰ریال

نشر: کمال تربیت

نویسنده: دیوید گلدارد

مترجم: سیمین حسنیان

تعداد صفحات: 246

کتاب مفاهیم بنیادی و مباحث تخصصی در مشاوره (آموزش و کاربرد مهارت‌های خرد در مشاوره فردی) از دیوید گلدارد ترجمه سیمین حسینیان انتشارات کمال تربیت