زبان عربی با نزول قرآن، توانی سخت عظیم یافت ونیازمندآن شدکه درجامعه نوپای اسلام، که به هر سو دامن می کشید، تحول سریع خودرا به نحوی سامان بخشد و پدیده های زبانی نو وکهنه را به نظام درآورد. کتاب متنی درسی است برای آموزش زبان عربی به شیوه ای متفاوت با شیوه های کهن و مرسوم. نویسنده با استفاده از رهاوردهای زبان شناسی و شیوه های نوین آموزش زبان کوشیده است تا با پرهیز از پرداختن مستقیم به قواعد و دستورالعملهای متعدد صرف و نحو، زبان عربی را در قالب جملات ساده و روان به دانشجویان بیاموزاند. هدف وی از نوشتن کتاب حاضر قادر ساختن دانشجو به خواندن متون و عربی و تکلم به این زبان بوده است، نه تحمیل انبوه قواعد صرفی و نحوی.

توضیحات تکمیلی

وزن 350 kg
نویسنده

آذرتاش آذرنوش

انتشارات

مرکز نشر دانشگاهی

شابک

9789640104132

تعدادصفحات

194

قطع

وزیری