کتابشناسى توصیفى ـ تحلیلى تعلیم و تربیت در اسلام «گزیده منابع عربی»

۲۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم تربیتی
پدیدآورنده: بهروز رفیعی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
طرف‌های مشارکت : مرکز مطالعات تربیت اسلامی وزارت آموزش و پرورش
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : چهارمین همایش اهل قلم اصفهان، 86 ، برتر ؛ پنجمین دوره کتاب سال حوزه، 82 ، سوم ؛
قیمت : ۲۰٬۰۰۰ ریال

در انبار موجود نمی باشد

آشنایی با تربیت‌نگاشتهای اسلامی جدید عرب، برای تربیت‌پژوهان ایرانی، ضرورت روش‌شناختی دارد. این کتابْ‌شناخت، گامی کوچک در راه برآوردن گوشه‌ای از این نیاز ضروری است و در آن تلاش شده از راه توصیف، تحلیل و نقد، شماری از این تربیت‌نگاشتها معرفی شود. در این کتاب‌ْشناخت به ۱۱۰ اثر از میان نزدیک به چهارصد کتابی که نگارنده به آنها دست یافته، پرداخته شده است. نگارنده معرفی هر اثر را در دو بخش تنظیم و تحریر کرده است:‌ در بخش نخست، به تحلیل و گاه نقد هر شناسه پرداخته و در بخش دوم، از هر شناسه، توصیف و گونه‌ای چکیده باز، پیش روی شماست. در نقد و تحلیل، به حد کمترین بسنده و این بخش، کوتاه برگزار شده است. در این بخش‌ گاه میان شناسه‌ها مقایسه شده است. در برخی موارد، مطالعه‌ هم‌عرض دو یا چند شناسه پیشنهاد شده است. در پاره‌ای از تحلیلها، شناسه مورد نظر با برخی از تربیت‌ْنگاشتهای اسلامی به زبان‌ فارسی و عربی، به کوتاهی مقایسه شده است. از کاستی‌ها و نابایستی‌های شناسه‌ها و نیز حسن و شایستگی‌های آنها هم سخن رفته است و به اطلاعات جانبی چون؛ تغییر نام یا دگرگونی متن شناسه در چاپهای گوناگون هم اشاره شده است. در این کتابْ‌شناخت، برای آسانی مطالعه، شناسه‌ها در شش بخش و هر بخش در چند بهره گنجانده شده است. چینش شناسه‌ها در هر بهره به اعتبار متن آنهاست، با این حال، گاه به عنوان شناسه هم توجه شده است. این کتاب در پنجمین دوره‌ کتاب سال حوزه (۱۳۸۲) حائز رتبه سوم و نگارنده آن تشویق شد.