کاربرد روش چشم انداز سیاسی در آزدای سیاسی جمهوری اسلامی ایران

۲۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم سیاسی
پدیدآورنده: محمود علی پور گرجی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم سیاسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۳٬۰۰۰ ریال

چشم‌انداز تصویر مطلوب و آرمان دست‌یافتنی در یک افق زمانی معین بلند مدت است که مناسب با آرمان‌ها و ارزش‌های نظام تعیین می‌گردد. پژوهش حاضر با استفاده از روش چشم‌انداز، به دنبال وضعیت مطلوب و هنجار (کجا باید برویم) از آزادی سیاسی در ج.ا.ا. است. این روش در ساختار مدیریتی و سازمانی به بحث گذاشته شده و در مسائل سیاسی به مثابه یک روش استفاده نشده است. در این پژوهش از میان مدل‌های مختلف بر الگوی منتخب تأکید شده است. ارزش‌های اساسی آزادی سیاسی در ج.ا.ا. به عنوان خطوط قرمز، بر دو محور اسلامیت و جمهوریت و به عنوان یک هویت، نه مرکب انضمامی، تکیه دارند. با استفاده از بی‌هگ‌ها و اهداف عینی، وضعیت مطلوبی از آزادی سیاسی ترسیم شده است که ظرفیت تحقق آن در منابع و ارزش‌ها وجود دارد. آینده مطلوب و تصویر شده هر چند که با منابع، اسناد بالا دستی و ارزش‌های بنیادین، سازگار است، اما با چالش‌هایی روبه‌روست.