حراج!

چکیده آشنایی با اصول و فنون مشاوره (چکیده و ضمیمه ها)

۷۴۰,۰۰۰ریال

  • زبان کتاب : فارسی
  • شابک: 0-326-411-964-978
  • سال نشر: 1393
  • نوع جلد: جلد نرم
  • قطع: وزیری
  • تعداد صفحات: 192
  • ناشر: انتشارات موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)
  • نویسنده: سید احمد رهنمایی
مشاوره فرایند پویایی است که طی آن مشاور بر اساس اصول ارتباطات انسانی معنادار و با تکیه بر مهارت ها و تجربه های سودمند به برقراری ارتباط با مراجع پرداخته، به وی فرصت می دهد که به راحتی و با آرامش خاطر مساله یا مشکل و یا رفتار نابهنجار خود را مطرح نماید. نگارنده با همین رویکرد، به اصول و شیوه های راهنمایی و مشاوره می پردازد. وی در کتاب ضمن تعریف مشاوره این مباحث را بررسی کرده است: فرایندی بودن مشاوره، ارتباط مشاوره با حرفه ای نظیر آن، نقش رویکردها و گرایش های نظری و کاربردی در مشاوره، اصول ارتباطات مشاوره ای، اصول مصاحبه ی مشاوره ای، اصول تشخیص مشاوره ای، اصول توصیه های مشاوره ای، بایدها و نبایدهای مربوط به توصیه ها، آداب توصیه های مشاوره ای، و نمونه ی راه کارها و توصیه های مشاوره ای.