پژوهش‌های نوین جنگ‌های صلیبی (جلد۲) شرق و غرب در روزگار جنگ‌های صلیبی

۴۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: عبدالله ناصری طاهری, کلود کاهن
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۶۶٬۰۰۰ ریال

از مهم‌ترین تألیفات کلود کاهن شرق‌شناس و مورخ مشهور فرانسوی کتاب شرق و غرب در روزگار جنگ‌های صلیبی است. او در یک بررسی شامل و فراگیر و با مراجعه به منابع مختلف مناسبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی شرق و غرب را در دو قرن جنگ صلیبی تحلیل و تبیین کرده است. کلود کاهن در یک پژوهش همه جانبه و از نوع پژوهش‌های تاریخ‌نگاران مکتب آنالز اوضاع سیاسی، اجتماعی شرق و غرب را در آن دوران بررسی کرده و معتقد است شرق لاتینی شکل گرفته پس از جنگ اول صلیبی جزئی از تاریخ عمومی شرق و متفاوت با اروپا و غرب لاتینی است.