حراج!

پارادایم های تحقیق در علوم انسانی

۱,۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
پدیدآورنده: نورمن بلیکی
ترجمه و نگارش: دکتر سید حمید رضا حسنی, محمد تقی ایمان, سیدمسعود ماجدی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
آخرین نوبت چاپ : ۴
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۶۱
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : پانزدهمین همایش کتاب سال حوزه ، سال۹۲ ، شایسته تقدیر
قیمت : 195000ریال

2 در انبار

نورمن بلیکی به عنوان استاد جامعه‌شناسی در صدد تألیف کتابی تحت عنوان رویکردهایی در تحقیق اجتماعی برآمده است که بنا به اظهار خودش (در چاپ اول آن) پس از ۲۵ سال فعالیت علمی در حوزه فلسفه علم، علوم اجتماعی، روش‌شناسی تحقیقات اجتماعی و روش‌های کمی و کیفی تحقیق، صورت گرفته است. این کتاب که اکنون ترجمه آن پیش‌روی شماست سعی دارد تا دانشجویان، کارشناسان، محققین و اندیشمندان علوم اجتماعی را با پیش‌فرض‌های هستی‌شناختی و معرفت‌شناختی حاکم بر روش‌شناسی‌های علمی آشنا سازد. در این کتاب بخوبی الگو و یا انگاره‌های فکری حاکم بر تولید علم را شفاف نموده و سئوالات بنیادین و اساسی فلسفی موجود در آنها را پاسخ داده است. در مجموع این کتاب راه را بر پذیرش پارادایم تکثرگرایانه علم هموار نموده است. جهت درک بهتر کتاب بلیکی و با توجه به نیازمندی‌های آموزشی در جامعه، ضرورت مطالبی به صورت تألیفی در ابتدای ترجمه این کتاب مد نظر قرار گرفت. بدین لحاظ بنا به توصیه گروه فلسفه علوم انسانی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه که حمایت کننده و ناشر این ترجمه است، موضوعاتی در مورد فلسفه، علم، رابطه بین فلسفه و علم و همچنین رابطه بین فلسفه، علم و تحقیق اجتماعی از یک طرف و اینکه به لحاظ منطقی در فرآیند یک تحقیق علمی چه عناصری ذی مدخل می‌باشند، جهت طرح قسمتی به عنوان تألیف این ترجمه پیشنهاد شد. با توجه به شناخت مترجمین از فحوای کتاب بلیکی و نیاز آموزشی مراکز علمی، از این ایده استقبال گردید. لذا، به عنوان مقدمه‌ای بر ترجمه اقدام به تألیف این دو قسمت گردید. قسمت اول به بحث پیرامون فلسفه، علم و تحقیق اجتماعی پرداخته است و قسمت دوم، کالبد شکافی منطقی فرآیند یک تحقیق علمی را به علاقه‌مندان به تحقیق و پژوهش علمی عرضه نموده است.