حراج!

واکاوی واژگان قرآن در روایات اهل بیت (علیهم السلام)

۹۹۰,۰۰۰ریال

یکی از ابعاد کارآمد رجوع به سخنان گهربار اهل‌بیت برای دستیابی به گوهر معرفتی آیات الهی فهم صحیح معنای واژگان قرآن کریم است. جستجو در میان معانی که معصومین درباره واژگان قرآن بیان کرده‌اند و نیز نظر دقیق در استعمالات اهل بیت(ع) نسبت به واژگان قرآنی، راهگشای فهمی ژرف و متفاوت از آیات است که با نگاه‌ها و شیوه‌های دیگر ، گاه تفاوتی اساسی دارد. اثر پیش رو تلاشی برای نگاهی مجدد به واژگان قرآنی با توجه به روایات اهل بیت(ع) و پیاده‌سازی روشمند این نگاه در نمونه‌های عینی همراه با ارائه تفاوت نتیجه این نگاه با دیگر روش‌هاست.

در انبار موجود نمی باشد