واژه شناسی قرآن مجید

۱,۲۰۰,۰۰۰ریال

ناشر: مرکز بین المللی ترجمه ، نشر المصطفی (ص)

نویسنده غلامعلی همایی

سال نشر : 1393

تعداد صفحات : 368

شابک: 9789641956808

تدبر درآیات قرآن، نیازمند شناخت و فهم معنای آنهاست. برای شناخت معنای آیات، ابتدا باید معانی واژه ها را شناخت. اما ازآنجاکه مخاطبان این کتاب، خود از فضلا و دانش پژوهانی هستند که با معانی لغوی واژه ها آشنایند، شیوه ای نو و کاربردی ارائه شده تا دانش پژوهان بتوانند پس از آموختن آن، با نراجعه به کتاب های لغت، واژه های قرآنی را معنا کنند. به عبارت دیگر در این کتاب سعی شده تا با ارائه دیدگاه های واژه شناسان درباره واژه های قرآنی و نقد و برسی آنها توانایی اجتاهد در موضوع واژه شناسی در مان دانش پژوهان پرورش یابد.
این اثر حاصل تلاش چندین ساله در زمینه تدریس واژه شناسی الفاظ قرآن کریم است که چندین دوره در مراکز مختلف آموزشی تدریس و بازخوردهای آن گرفته شده و اکنون به صورت کتاب ، تنظیم شده است.

در این مجموعه با طرح دیدگاه های اهل لغت، واژه های قرآنی بررسی و تشریح شده است. متن اصلی کتاب به زبان عربی، در قالب درس نامه تدوین گردیده و در ابتدای هر درس، عناوین و محورهای آن مشخص شده است. در کتاب برای بررسی واژگان قرآن، اقوالی از این آثار فراهم آمده که عبارت اند از: “العین/ خلیل بن احمد”، “معجم مقائیس اللغه/ احمد بن فارس”، “مفردات/ راغب اصفهانی”، “لسان العرب/ ابن منظور” و “مجمع البحرین/ فخرالدین طریحی”.