نیمه دیگرم – کتاب دوم : از ما شدن تا تا شدن

۷۰۰,۰۰۰ریال

اثر حاضر، جلد دوم از اين مجموعه دو جلدی؛ با عنوان “از ما شدن تا تا شدن” می باشد.
نوشتاری که پيش روی شماست، بنا دارد ابعاد مختلف آسان سازی مسئله ازدواج را بررسی نمايد. اين کتاب از دو بخش تشکيل شده: بخش اول به موانع ازدواج آسان پرداخته، و بخش دوم هم به پرسش هايي که از سوی مردم مطرح شده، پاسخ می دهد.