نگارش دانشگاهی ؛ مقاله نویسی

۲,۵۰۰,۰۰۰ریال

اين کتاب که در نوع خود بينظير است، مبتنی بر اصول رتوريک، در بخش اول و دوم، ساختمان و انواع مقالات کوتاه را به شکلی ساده و کاربردی همراه با مثال‌های متعدد تشريح می‌کند. در بخش سوم نيز نشان داده می‌شود چطور می‌توان مقالات کوتاه را بسط داده، به سوی مقالات طولانی‌تر حرکت کرد. داستان‌نويسی و ادبيات نمايشی را که کنار بگذرايم، اين کتاب در همۀ انواع ديگر نگارش از جملۀ نگارش علمی و دانشگاهی، نگارش ژورناليستی، گزارش‌نويسی، نقدنويسی و همۀ انواع نگارش عمومی کاربرد دارد.