نوع‌شناسی و مصادیق‌ مدیریت در نهج البلاغه

۵۸۵,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر علی نقی امیری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۶۰
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۴۰٬۰۰۰ ریال

کتاب حاضر در سه بخش و یازده فصل تدوین است: بخش اول با عنوان «اقشار اجتماعی و مصادیق مدیریت» در دو فصل «مدیریت تنوع فرهنگی» و «مصادیق مدیریت» بررسی شده است. در بخش دوم «مدیریت طبقات اجتماعی» از دیدگاه امام علی(ع) بررسی شده و شامل موضوعاتی همچـون: «مدیـریـت امـورنـظامی»، «مـدیریـت‌ امـور قضایی»، «مدیریت امور کارگزاران»، «مدیریت امور اقتصادی»، «مدیریت امور امنیتی و اطلاعاتی»، «مدیریت امور بازرگانی وصنعتی» و«مدیریت امور مستضعفین» است که به ترتیب در فصل‌های سوم تا نهم بررسی شده‌اند. در بخش سوم نیز «نمایی از مدیریت اسلامی» بر اساس نامه ۵۳ نهج‌البلاغه ترسیم شده و شامل فصل دهم و یازدهم است. فصل دهم «اهداف غایی» و فصل یازدهم «چارچوب کلی» در مدیریت اسلامی را تبیین کرده است.