نظریه سازی دینی در علوم اجتماعی با تطبیق بر جامعه شناسی خانواده

۲۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: دکتر حسین بستان (نجفى)
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۸٬۰۰۰ ریال

در این اثر، کوشش شده است با تکیه بر آموزه‌های دینی و با رویکردی جامعه‌شناختی، مدلی نظری راجع به ثبات خانواده ساخته و پرداخته شود که در تبیین بی‌ثباتی نهاد خانواده در دوران معاصر کارایی داشته باشد. رویکرد تبیینی این مدل، ظرفیت پیش‌بینی و سیاست‌گذاری را نیز به آن می‌دهد و به‌علاوه، به دلیل ریشه داشتن در مبانی ارزشی دینی، از ویژگی‌های هنجاری و انتقادی بودن نیز برخوردار است. دو دستاورد اصلی کتاب عبارتند از: ۱) دستاورد عام روش‌شناختی و آن ارائه تصویری روشن از مبانی متاتئوریک و روش مدل‌سازی و نظریه‌سازی در علوم اجتماعی بر پایه متون دینی است که می‌تواند به عنوان الگویی برای پژوهش دینی در شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی پیشنهاد شود؛ ۲) دستاورد خاص در حوزه جامعه‌شناسی خانواده و آن ساختن مدلی نظری و مبتنی بر متون دینی در باره ثبات خانواده است که به عنوان یک الگو و چارچوب نظری رقیب در برابر نظریه‌های جامعه‌شناسی خانواده قابل ارائه است.