نظریه حقوقی ناب (مدخلی به مسائل نظریه حقوقی)

۵۸۵,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: هانس کلسن, اسماعیل نعمت اللهی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۴۲٬۰۰۰ ریال

«نظریهً حقوقیِ ناب» مهم‌ترین اثر فیلسوف حقوق و حقوقدان اتریشی،‌ هانس کلسن،‌ است. این اثر را کامل‌ترین بیان فلسفه حقوقی پوزیتیویستی و قاعده‌گرایی دانسته‌اند که دیدگاه‌های مکاتب حقوقی طبیعی،‌ جامعه‌شناختی و تاریخ را رد می‌کند. کلسن نظریه خود را از این‌رو «ناب» می‌خواند که مدعی است حقوق باید از هرگونه عنصر روان‌شناختی، زیست شناختی،‌ اخلاقی و الهیاتی پیراسته باشد. کلسن نظم حقوقی را به صورت سلسله مراتبی یا هرمی تصور می‌کند که در رأس آن یک «هنجار اصلی» قرار دارد و منبع مشروعیت تمام قواعد و هنجارهای حقوقی است. از دیگر نظریات بارز وی در این کتاب،‌ یگانه‌گرایی است که در چند محور خلاصه می‌شود:‌ یگانگی حقوق و دولت،‌ یگانگی حقوق شخصی و حقوق عینی،‌ یگانگی حقوق خصوصی و عمومی و یگانگی حقوق ملی و بین‌الملل.