منطق تفسیر قرآن (جلد سوم)

۲,۵۱۰,۰۰۰ریال

مؤلف: محمدعلی رضایی‌اصفهانی

ناشر: مرکز بین‌المللی ترجمه ، نشر المصطفی (ص)

زبان: فارسی

سال چاپ: 1390

شابک: 9789641951841

تعداد صفحات: 384

بررسی و تبیین روش «تحقیق در تفسیر و علوم قرآن» است. مقصود از منطق تفسیر قرآن، مبانی، قواعد، سنجه‌ها، روش‌ها، گرایش‌ها و شیوه تحقیق در این عرصه است که مراعات آن‌ها می‌تواند از خطای مفسران جلوگیری نماید. این منطق شامل مبانی و قواعد تفسیر، روش‌ها و گرایش‌های تفسیری و همچنین روش پژوهش در تفسیر و علوم قرآن است و جلد حاضر به تشریح آخرین مورد، اختصاص یافته است. نگارنده به روش‌های مطالعات تطبیقی قرآن با کتاب‌های مقدس دیگر و نیز تفاسیر شیعه و اهل‌سنت نیز توجه داشته و مطالب خود را متناسب با متون آموزشی ارایه نموده و از مطالب جدید دانش تفسیر مانند: زبان قرآن، قرآن و فرهنگ زمانه و روش‌های مطالعات قرآنی مستشرقان نیز، استفاده نموده است