مقیاس سنجش دیندارى: تهیه و ساخت آزمون جهت گیری مذهبی با تکیه بر اسلام

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : روان شناسی
پدیدآورنده: دکتر مسعود آذربایجانی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : روان شناسی
طرف‌های مشارکت : سازمان مطالعه و تدوین (سمت)
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۵۲٬۰۰۰ ریال

«تهیه و ساخت آزمون جهت‌گیری مذهبی با تکیه بر اسلام» موضوع و هدف اصلی این پژوهش بوده که به صورت کتاب حاضر ارائه می‌گردد. مراحلی که برای رسیدن بدین هدف طی شده چنین است: برای تهیه مواد پرسشنامه، بررسی اجمالی ادیان جهان و بررسی تفصیلی دین اسلام (قرآن و منابع معتبر روایی شیعه) با روش توصیفی مورد توجه قرار گرفت و در نهایت پرسشنامه‌ای با هفتاد سؤال تهیه شد. اعتبار محتوای پرسشنامه نیز از طریق جمع‌آوری نظریات کارشناسان حوزوی تأمین گردید. (میانگین درصدی ــ ۷۷۵%) برای بررسی پایایی و اعتبار سازه، گروه نمونه‌ای به تعداد ۳۷۸ نفر از دانشجویان دانشگاه تهران، دانشگاه آزاد تهران شمال و طلاب حوزه علمیه قم، در گروه سنی ۱۷ تا ۲۵ سال، به طور تصادفی انتخاب شد. نتیجه پژوهش، پرسشنامه را دو مقیاس ۱ R (عقاید ــ مناسک) و ۲ R معادل ۷۹۳% می‌باشد. در مجموع جهت‌گیری مذهبی بر اساس اسلام (R با ضریب القای معادل ۹۳۶%) را در سه حوزه عقاید، مناسک و اخلاق، نشان می‌دهد. اعتبار سازه آزمون، بر اساس تفاوت معنادار میان طلاب حوزه علمیه قم با دانشجویان دانشگاههای تهران و آزاد در مورد ۱ R و R ثابت می‌شود.