معرفت‏ شناسى باور دینى از دیدگاه پلنتینگا

۴۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه و کلام
پدیدآورنده: سید حسین عظیمی دخت‌شورکی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه و کلام
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : پنجمین دوره پژوهش برتر دانشجویی، 84، درخور تقدیر ؛

معرفت‌شناسیِ باور دینی شاخه‌ای از فلسفه است که در صدد پاسخ به این سئوال است که «آیا باور دینی شروط علم و معرفت را برآورده می‌سازد تا متعلق علم یا معرفت قرار گیرد یا نه؟» در این راستا یکی از اعتراض‌های اصلی به باورهای دینی، این‌گونه شکل‌ می‌گیرد که این باورها شرایط علم و معرفت را برآورده نمی‌سازد. آلوین پلنتینگا از کسانی است که در پاسخ به این اشکال، تلاشی درخور تقدیر کرده است. وی پس از نقد جدی نظریه‌های رایج در معرفت‌شناسی، نظریه‌ای نوین در این عرصه، عرضه می‌کند و بر پایه آن، باورهای دینی را معقول و مقبول می‌شمارد.