مدیریت منابع انسانی با رویکرد اسلامی (جلد اول)

۴۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر عبدالله توکلی, دکتر ابوالفضل گائینی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۵
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۵
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۱۹۶
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۰٬۰۰۰ ریال

این اثر تلاشی است جهت پرداختن به برخی از مفروضات معرفتی و اجتماعی که تعین بخش دانش مدیریت منابع انسانی بوده و نیز مسائلی که در این دانش مطرح شده است. آن‌گاه تأثیر داده‌های وحیانی و عقلانی دین را در فراختر کردن آن مفروضات و به تبع گسترش در جهت‌دهی به مطالعات انسانی و محتوای فهم انسانی نشان داده می‌شود تا بیان شود که اگر مقوله انسان نه فقط از دریچه تنگ محدودیت‌های اجتماعی و معرفتی نگریسته می‌شد بلکه از دید خدا هم به عنوان آفریننده هستی و از جمله انسان به نظاره می‌نشست شاید بسیاری از فراز و فرودهایی که بر انسان رفت و محققان از طریق آزمون و خطا و بعضاً با برخی تجربه‌های تلخ به شناخت انسان نائل آمدند پیش نمی‌آمد و با استمداد از دستاوردهائی دینی، تجربه و معرفتی نیکوتر از انسان به جامه بشریت معرفتی می‌گردید و نیز به تأثیر بالقوه و بالفعل معارف وحیانی و دینی بر مسائل مدیریت انسانی پرداختی می‌شود.