مدیریت در اسلام

۹۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: دکتر ابوطالب خدمتی, دکتر عباس شفیعی, سیدمحمود بهشتی نژاد, علی آقا پیروز, سیدمهدی الوانی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۹۸
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۸
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۶۵
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : چهارمین دوره کنگره دین پژوهان، 81، تشویقی ؛
قیمت : ۴۳۰٬۰۰۰ ریال

یکی از دغدغه‌های مدیران و اساتید مدیریت، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و مهیّا شدن زمینه برای مدیریتِ مدیران مسلمان، تدوین نظام «مدیریت اسلامی» است. مجموعه حاضر با ارائه دیدگاه‌های اسلامی در زمینه مدیریت، می‌کوشد به نوعی این دغدغه را بکاهد. در مقدمه کتاب مهم‌ترین موضوعات زیربنایی برای پرداختن به مدیریت اسلامی مطرح می‌شود. در بخش‌های هشتگانه کتاب نیز برنامه‌ریزی و انواع و ارکان آن و نقش عوامل معنوی در آن، فرایند تصمیم‌گیری، مؤلفه‌های اساسی در تصمیم‌گیری و ویژگی‌های تصمیم‌گیری مؤثر بررسی می‌شود. همچنین مبانی و عناصر سازماندهی، تمرکز و عدم تمرکز سازمانی، مراتب انگیزش، متغیرهای اساسی در انگیزش، فرایند و موانع ارتباطات، ارتباطات اثر بخش، نظریه‌های رهبری، قدرت و رهبری، ویژگی‌های رهبران اثر بخش، نقش اطرافیان در موفقیت رهبر، فرایند نظارت و انوع آن، سیره رهبران دین در نظارت، خود کنترلی و عوامل آن، مکانیزم‌ها و فوائد خود کنترلی، موضوعاتی است که این کتاب بدان‌ها پرداخته است.