حراج!

مدیریت برای پایداری رویکرد تغییر در سیستم های اجتماعی

۱,۱۸۰,۰۰۰ریال

پايداری سيستم‌های اجتماعی در شرايط تغييرات فزاينده، پيچيده و پويای محيطی حال و آينده، هم چالشی اساسی و اجتناب‌ناپذير و هم ضرورتی غيرقابل اغماض در مسير کارآمدی، بقا و توسعه سيستم‌های مذکور و مديريت آن‌هاست. در اين اثر تلاش شده است ضمن تبيين مبانی و مفاهيم کليدی و الزامات اساسی پايداری سيستم‌های اجتماعی، چگونگی مديریت محيط تعاملی در راستای تأمين و تضمين پايداری سيستم‌ها در گستره چارچوبی پربُعد، پويا و همه‌جانبه‌نگر و مشتمل بر راهکارهای عمل‌پذير، مفهوم‌سازی، طرح و تبيين شود. اين کتاب می‌تواند به عنوان منبع دروس مديريت تغيير و نيز تئوری‌های سازمان و مديريت در دوره‌های دکترا و کارشناسی ارشد رشته‌های مختلف مديريت استفاده شود. همچنين ميتواند در برخی دروس رشته‌های علوم اجتماعی و برنامه‌ريزی شهری و منطقه‌ای آنجا که بحث پايداری مطرح می‌شود مورد استفاده قرار گیرد. نهايتاً اين اثر می‌تواند منبعی مفيد برای علاقه‌مندان، کارورزان و مديران سطوح مختلف در حوزه‌های انسانی، اجتماعی و سيستمی باشد.