مختصر حقوق اساسی؛ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷۰۰,۰۰۰ریال

کتاب مختصر حقوق اساسی؛ آشنایی با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اثر محسن ملک افضلی اردکانی است. این اثر بررسی کاملی بر حقوق و قانون اساسی اسلامی ایران است و انواع نیروها، قواها و نهادهای مرتبط با قانون را بررسی می‌کند.

دانشجویان و دانش‌آموختگان رشته حقوق را به خواندن اين کتاب دعوت می‌کنیم.