حراج!

مبانی و اصول آموزش و پرورش

۱,۸۰۰,۰۰۰ریال

به جرأت می‌توان گفت که پيش از اين کتاب، در آثار معتبر زبان فارسی، حتی يک اثر قابل تعمق وجود نداشته است تا در مبحث اصول آموزش و پرورش حقّ مطلب را چنان‌که شايسته است، ادا کرده باشد. ديگر وقت آن رسيده است که بازسازی آموزش و پرورش کشور، به موازات بازسازی ديگر نهادهای کشور آغاز گردد و موانع موجود در راه تعليم و تربيت واقعی از پيش پای مربيان و معلمان برداشته شود. تأليف و انتشار اين کتاب، گامی است در راستای پيشرفت و اعتلای اين نهاد.