مباحثى در فلسفه اقتصاد

۶۰۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : اقتصاد
پدیدآورنده: دکتر محمد حسین کرمی اسفه, دکتر عسکر دیرباز
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : اقتصاد
تاریخ انتشار : فروردین ۱۳۸۹
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۸۹
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۲۴۲
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : هشتمین دوره کتاب سال حوزه ، ۸۵ ، سوم ؛
قیمت : ۳۰٬۰۰۰ ریال

یکی از مباحث اساسی در فلسفه اقتصاد، ارتباط علم اقتصاد با ارزش‌هاست. در این‌باره محورهایی همچون: ماهیت علم و ارزش، ارزش در نظریات، گزاره‌های علمی، پیش‌فرض‌ها، کارکردها، موضوع مورد مطالعه و ارزش‌هایِ پذیرفته شده نزد عالمِ اقتصاد، اهمیت ویژه‌ای دارند. از سویی مباحث فلسفی مشترک همه رشته‌های علوم اجتماعی را پیش می‌کشد و از سوی دیگر ضرورت ژرفکاوی در نظریات علمی خرد، کلان، رفاه و سیاست‌های اقتصادی را می‌طلبد. انسان اقتصادی نیز یکی از حلقه‌های تحقیق در زمینه فلسفه اقتصاد است. این حلقه از طرفی به علم اقتصاد، اصول و اهداف آن و از طرف دیگر به اقتصاد اسلامی مرتبط است. در این‌باره مباحثی چون: واقعی یا انتزاعی بودن انسان اقتصادی، نقش انسان اقتصادی در نظریات اقتصادی و ویژگی‌های آن به عنون یک الگوی آرمانی مطرح شده است.