کاربرد مهارت های تدریس و روانشناسی در آموزش قرآن

۸۵۰,۰۰۰ریال

  • نويسنده داوود تک فلاح
  • مشمل بر دوازده فصل
  • تعداد صفحات: 183 صفحه
  • به همراه خودآزمايی و تمارين مهم در انتهای هر فصل