حراج!

فلسفه و تاریخچه دانش علوم قرآن

۶۲۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : قرآن پژوهی
پدیدآورنده: علی اوسط‌باقری
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه و موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
دسته کتاب : قرآن پژوهی
طرف‌های مشارکت : مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۴۷۴
مرحله تولید : چاپ شده

دانش علوم قرآن مباحث بسیار متنوعی را درباره قرآن کریم شامل می‌شود. در فصل نخست کتاب پیش‌رو، معنا و چگونگی پیدایش دانش علوم قرآن،موضوع و قلمرو آن، تنویع و تقسیم مباحث علوم قرآن، روش و فواید مترتب بر این دانش، منابع علوم قرآن و رابطه این دانش با دیگر دانش‌ها بررسی شده است. در فصل دوم، ضمن معرفی مختصر تک‌نگاری‌های علوم قرآن و بیان نقاط عطف این دانش، برخی از مهم‌ترین کتاب‌های جامع و نسبتا جامع علوم قرآن کم و بیش با تفصیل معرفی شده است و در فصل سوم نیز مهم‌ترین مسائل نه مبحث از مباحث علوم قرآن بررسی شده است.