حراج!

فلسفه حقوق (مبانی و کارکردها)

۶۴۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : حقوق و فقه اجتماعی
پدیدآورنده: توماس موراوتز, بهروز جندقی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : حقوق و فقه اجتماعی
آخرین نوبت چاپ : ۳
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
برگزیده : پنجمین دوره جشنواره کتاب فصل ، ۸۷ ، شایسته تقدیر ؛

بحث پیرامون استدالال حقوقی مستلزم پرداختن به استدلال اخلاقی است. در این کتاب به این مسأله پرداخته شده است که بسیاری از اختلاف نظرهای فیلسوفان حقوق،‌ بر سر ماهیت اخلاق یا جایگاه ملاحظه¬های اخلاقی در آرای حقوقی است. از آنجا که فلاسفه، اغلب تمام مفروضاتی را که درباره اخلاق دارند، تحلیل و بررسی نمی¬کنند. لذا بحث از رأی قضایی و قانونگذاری با تحلیل چند نظریه در باب اخلاق، در فصلهای دوم و سوم مطرح شده است. افزون بر این، فعالیت فیلسوفان در تحلیل مفاهیم نیز بیان شده است. همچنین تاریخ مباحث مربوط به مفهوم حقوق ردیابی خواهد شد که به ظاهر این مباحث اغلب بین دو گروه طرح شده است؛ گروهی که مدعی ارائه توضیحی صوری از حقوق بوده¬اند و گروهی دیگر که معتقدند هرگونه تحلیل صوری از این دست محکوم به شکست است. در فصل چهارم نیز به تحلیل مفاهیم اراده و مسئولیت پرداخته شده است. این مباحث از فلسفه حقوق،‌ فراتر می¬رود،‌ اما برای فهم و درک ساخت نهادهای حقوقی ضرورت دارد.