حراج!

فلسفه جامعه‌ شناسی (جلد اول)

۵۹۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : فلسفه علوم انسانی
پدیدآورنده: محمد تقی ایمان, علی بندرریگی‌زاده
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : فلسفه علوم انسانی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۴۰۰
شابک : 9786002983886
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۴۰۰
تعداد صفحات : ۱۴۸

در این اثر، صورت‌بندی‌هایی بدیع از سویه‌های فلسفی مفاهیم جامعه‌شناختی مارکسی تقسیم کار و آگاهی و نسبت آنها با رهایی اجتماعی ارائه شده‌ و حضور شبح‌وار ایده‏های تثبیت‌شده در زیست اجتماعی انسان مورد دقت نظر قرار گرفته است.

علاوه بر این، با هدف ایجاد گسست در خوانش‌های مرسوم از روش‌شناسی وبر، این پرسش‌ها مطرح و واگشایی شده‌اند که برجسته‌ساختن جایگاه شهود در مسیر ورود عالِم به واقعیت چگونه علوم انسانی‌‌ـ اجتماعی و علوم طبیعی را هم‌پیوند می‌سازد و پژوهش‌های تجربی ‌ـ تاریخی براساس کدامین سلسه‌مراتب معرفتی به دغدغه‌‌های‌ ما برای هستی و هستندگان پاسخ می‌گویند.

آن‌چه در نخستین مجلد از مجموعۀ چهارجلدی فلسفۀ جامعه‌شناسی پیشِ‌ روی خوانندگان قرار دارد واکاوی بنیان‌های آرای مارکس و وبر و ارائۀ تفاسیری براساس نظام‌های اندیشه‌گانی هگل، اشتیرنر، دیلتای، هوسرل، هایدگر، دولوز و دریدا است.