فلسفه تعلیم و تربیت مشاء (جلد اول)

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : علوم تربیتی
پدیدآورنده: دکتر محمد داوودی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : علوم تربیتی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۹۸٬۰۰۰ ریال

فلسفه تعلیم و تربیت رایج که نقش رهبری و مهندسی دیگر رشته‌های علوم تربیتی را بر عهده دارد، در دامن فرهنگ و تمدن غربی زاییده و بالیده و در بنیان‌ها و ویژگی‌هایش غربی است. فرهنگ و تمدن اسلامی اگر بخواهد هویت ممتاز خود را حفظ کند و به بالندگی خود ادامه دهد، گریزی از تولید فلسفه تعلیم و تربیت و علوم‌تربیتی خاص خود ندارد. نخستین گام در این مسیر آن است که فلسفه‌های شکوفا شده در دامن فرهنگ و تمدن اسلامی و سازگار شده با اقتضائات آن، با رویکرد تعلیم و تربیتی بازخوانی شود. کتاب حاضرکه جلد اول از مجموعه دو مجلدی فلسفه تعلیم و تربیت مشاء و حاصل بیش از سه سال پژوهش است، گام نخست در تدوین فلسفه تعلیم و تربیت اسلامی – ایرانی است که با بازخوانی فلسفه مشاء با رویکرد تربیتی و استخراج دلالت‌های آن، مبانی تعلیم و تربیت مشاء را تدوین و ارائه کرده است. مبانی معرفت‌شناختی، مابعدالطبیعی، انسان‌شناختی، اخلاق‌شناختی، مبانی ‌سیاسی – اجتماعی‌ مشاء و دلالت‌های آن برای نظریه تعلیم و تربیت محتوای این کتاب را تشکیل می‌دهد.