حراج!

فقه عفاف جنسی فقه فردی

۷۲۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : جامعه شناسی
پدیدآورنده: دکتر حسین بستان (نجفى)
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : جامعه شناسی
طرف‌های مشارکت : جبهه فرهنگی حجاب و عفاف
تاریخ انتشار : مرداد ۱۳۹۹
شابک : 9786002983091
تاریخ اولین نوبت انتشار : ۱۳۹۹
نسخه الکترونیکی : ندارد
تعداد صفحات : ۳۰۳
مرحله تولید : چاپ شده

فقه عفاف جنسی، بخشی از علم فقه است که به بررسی احکام شرعی رفتارهای جنسی می‌پردازد. مباحث عفاف جنسی با توجه به حجم بالای آیات و روایاتِ مربوط به این موضوع از یک‌سو و کثرت مسائل مورد ابتلا در این زمینه از سوی دیگر، ظرفیت وسیعی برای تبدیل شدن به یک باب مستقل فقهی را داشته‌اند. با این حال، از آنجا که این مباحث به طور پراکنده در ابواب مختلف فقهی، به‌ویژه در کتاب‌های صلاه، نکاح و حدود مطرح شده‌اند، اهتمامی از سوی فقهای بزرگوار در جهت مستقل کردن این مباحث صورت نگرفته است. تألیف این اثر گامی در جهت تحقق این امر بوده است. مباحث در دو محور سامان یافته‌اند: فقه فردی که به بررسی وظایف افراد می‌پردازد و این کتاب متکفل آن است و فقه اجتماعی که به بررسی مسئولیت‌های اجتماعی و نهادی اختصاص دارد و در کتاب «فقه عفاف جنسی؛ فقه اجتماعی» بررسی خواهد شد.