حراج!

فقه خانواده ؛ طلاق ، ترجمه و تبیین کتاب فقه الامام الصادق(علیه‌السلام)

۷۰۰,۰۰۰ریال

طلاق با تمام تلخی خود یک واقعیت اجتماعی و در شرایطی یک ضرورت است. ادیانی و جوامعی کوشیدند طلاق را به‌طور کلی منع کنند، اما باعوارض ناگوارتری روبه‌رو شدند.
شریعت اسلام نه به نفی مطلق و نه به اباحه بی قید و شرط آن تن داده، بلکه کوشیده با وضع قوانین متقن، طلاق را به کمترین مقدار ممکن برساند، همچنین حقوق افراد را سروسامان بخشد، به‌طوری‌ که حقوق زوجین و فرزندان بعد از جدایی به‌طور عادلانه تامین گردد. با گذر زمان و تغییرات جامعه انسانی، بازنگری در برخی احکام و قوانین مرتبط با طلاق، ضرورتی اجتناب ناپذیر است .
کتاب حاضر، در کنار طرح مباحث از دریچه فقهی و حقوقی، چالش‌های مطرح درجامعه ایرانی – اسلامی را در بوته نقد و تحلیل قرار داده و در نهایت راه حل‌های جدیدی به جامعه محترم فقهی و قانونگذار ایرانی ارائه کرده است.