فقه الاداره (جلد دوم) : فقه الانتخاب

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : مدیریت
پدیدآورنده: سیدصمصام الدین قوامی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : مدیریت
طرف‌های مشارکت : بنیاد فقهی مدیریت اسلامی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده

«فقه‌ الانتخاب» به‌عنوان ‌حلقه‌ای ‌از ‌حلقه‌های ‌فقه ‌الاداره، پیگیر استخراج قواعد و معیارهای شرع مقدس برای گزینش منابع انسانی و نیز راه‌کارهای انتخاب شایستگان در سطوح گونـاگون سـازمان با روش اجتـهادی اسـت. روش تبیین و استخراج هریک از مفاهیم و ملاک‌های انتخاب اصلح، مبتنی ‌بر‌ خط تولید فقه ‌اللغه، فقه ‌الحدیث، فقه‌ القرآن، فقه‌السیره و فقه‌الاداره در هریک از فروع و مسائل گزینشی سامان می‌یابد و در گام‌بعدی از داده‌های فقهی به عنوان مواد اصلی در کشف و پردازش «نظریه و نظام گزینش اصلح» که مورد نظر شرع مقدس است، بهره‌گیری می‌شود تا توانمندی فقه در این عرصه‌های مهم به نمایش گذاشته شود. «فقه انتصاب» حلقه‌بعدی این سلسله است که بر اساس ساختار موضوعات و مسائل دانـش مدیریت و سـازمان با همان خـط تولـید در پی فقـه‌الانتخاب به ‌بازار فکر و فقه عرضه‌ می‌شود، و همین‌طور تا پیمایش ‌اجتهادی ‌کلیه‌ موضوعات مدیریتی…