فرهنگ و تمدن مغرب اسلامی در عصر بنی مرین

۳۵۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: عباس برومند اعلم, رقیه انارکی
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۱۳۵٬۰۰۰ ریال

دولت ‌بنی‌مرین،کارنامه ارزنده‌ای را در همه زمینه‌ها برجای‌گذاشت. دوران حکومت آنان در مغرب هم‌زمان با آشفتگی‌های بزرگ در شرق و غرب عالم اسلامی بود. حمله ویرانگر مغول که شرق سرزمین‌های اسلامی را درنوردید و سقوط خلافـت عباسی، استـمرار جنگ‌های صلیـبی و آغـاز روند سقـوط اندلـس، نمونه‌های بـارز از این آشفتگی‌هاست. در این دوران کمتر می‌توان در بلاد اسلامی، منطقه‌ای آباد و باثبات یافت؛ اما مغرب عصر بنی‌مرین منطقه‌ای بود که در آن مردم و نخبگان می‌توانستند با آرامش زیست کنند. همین امنیت، مغرب اقصی را به مأمنی برای مهاجران فراوان (به‌ویژه نخبگان) از شرق اسلامی و اندلس تبدیل کرده بود. توسعه فعالیت‌های اقتصادی، رشد اصناف، صنایع و حمایت از بیشتر شاخه‌های علمی، از جمله علوم دینی و علوم طبیعی در کنار تکریم دانشمندان و گسترش نهادهای آموزشی، مغرب عصر بنی‌مرین را به کانون مهم علمی، فرهنگی و اقتصادی در غرب سرزمین‌های اسلامی بدل ساخت.