فتوحات همایون

۸۲۰,۰۰۰ریال

گروه‌ها : تاریخ اسلام
پدیدآورنده: نظام الدین علی شیرازی (سیاقی نظام), دکتر حسن زندیه
ناشر : پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
دسته کتاب : تاریخ اسلام
طرف‌های مشارکت : قطب علمی مطالعات فرهنگ و تمدن شیعه در عصر صفوی
نسخه الکترونیکی : ندارد
مرحله تولید : چاپ شده
قیمت : ۸۲٬۰۰۰ ریال

فتوحات همایون تألیف نظام‌الدین علی شیرازی معروف به سیاقی نظام( ۹۵۸ـ ۱۰۱۱ ق) است. پس از آنکه الله‌وردی‌خان ـ قوللرآقاسی شاه عباس ـ طایفه افشار کوه‌گیلویه را در سال ۱۰۰۴ ق به اطاعت درآورد، سیاقی نظام نیز به اسارت درآمد و پس از دو سال که شاه عباس عازم فتح خراسان می‌گردد، وی نیز در ضمن عده‌ای دیگر از نویسندگان مأمور ضبط و نگارش وقایع می‌شود و تاریخ فتح خراسان از اشغال ازبکان را می‌نویسد و آن را به فتوحات همایون موسوم می‌کند. سال فتح خراسان سال دوازدهم جلوس شاه عباس بوده و عدد حروف فتوحات همایون نیز دوازده است و این به حساب ابجد ۱۰۰۷ق می‌شود که سال هجری فتح خراسان است.